O nas

Stowarzyszenie BOCIAN KRiS działa na rzecz rozwoju kultury, rekreacji i sportu na terenie Gminy Brańszczyk. Celem Stowarzyszenia jest przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju kultury, rekreacji i sportu, a także promowanie i wdrażanie inicjatyw w tym zakresie. Fundamentalnym elementem działań jest organizowanie wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy. Ponadto Stowarzyszenie BOCIAN KRiS zajmuje się promocją obszarów wiejskich oraz mobilizowaniem mieszkańców do aktywnego udziału w procesie rozwoju tych obszarów, a także upowszechnianiem i wymianą informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na terenie Gminy Brańszczyk.

Stowarzyszenie BOCIAN KRiS to przede wszystkim jego Członkowie, lokalni mieszkańcy, którzy w wolnych chwilach realizują się na rzecz lokalnego społeczeństwa. Niejednokrotnie poświęcają bardzo dużo aby w Naszej Gminie żyło się lepiej, robią to kosztem własnej rodziny, przyjaciół, a ich wkład jest odzwierciedleniem zrealizowanych inicjatyw.

Praca społeczna jaką wykonujemy daje nam mnóstwo satysfakcji, jesteśmy członkami Waszych rodzin, Waszymi sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi i tak samo jak Wy jesteśmy mieszkańcami Naszej Gminy. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa jakie kierujecie pod adresem Stowarzyszenia i zapewniamy, że dokonamy wszelkich starań aby w Gminie Brańszczyk żyło się fajniej.