Regulamin

TURNIEJ ESPORTOWY

FIFA 19

REGULAMIN I ZASADY TURNIEJU

 

Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek Turnieju eSportowego FIFA 19, który odbędzie się 25.05.2019r. (sobota) w Skansenie im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku.

2. Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie BOCIAN KRiS.

3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień Regulaminu.

4. Udział w Turnieju jest otwarty, (warunkiem uczestnictwa jest opłacenie kwoty wpisowej, która wynosi 50 zł w formule 2vs2 oraz 20zł w formule 1vs1).

5. Zgłoszenia graczy przyjmowane są do 19.05.2019r. do godziny 23:59.

6. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 25.05.2019r. do godziny 10:30 bezpośrednio organizatorowi turnieju lub na konto bankowe.

7. Maksymalna ilość uczestników to 64 osoby, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat wpisowego. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości uczestników.

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszenia – oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w turnieju. (załącznik 1)

9. Każdy niepełnoletni gracz jest zobowiązany do dostarczenia zgody rodzica/opiekuna zezwalającej na udział w turnieju. (załącznik 2)

10. W przypadku konieczności rozegrania jednocześnie meczu w formule 1vs1 oraz 2vs2 przez tego samego gracza pierwszeństwo ma spotkanie w systemie 2vs2.

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione kontrolery i rzeczy osobiste uczestników i osób postronnych (kibiców).

12. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu pt. „Działania zabronione i kary”.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

 

System rozgrywek 1vs1

1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze. Mecze rozgrywane są na konsolach PS4.

2. Turniej rozgrywany jest w dwóch etapach:

– I etap – mecze grupowe, rozgrywane w 8-osobowych grupach. Z każdej grupy czterech najlepszych graczy awansuje do etapu II.

– II etap – mecze pucharowe, w przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie decydują rzuty karne.

3. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.

4. Losowanie grup odbędzie się 20.05.2019r.

 

System rozgrywek 2vs2

1. W Turnieju udział biorą dwuosobowe ekipy. Mecze rozgrywane są na konsolach PS4.

2. Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym, w przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie decydują rzuty karne.

3. O awansie do kolejnego etapu rozgrywek decyduje pojedyncze spotkanie.

4. Losowanie par pucharowych odbędzie się 20.05.2019r.

 

Rozgrywka meczowa

1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 19.

2. W przypadku rozgrywek grupowych mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym.

3. W II etapie spotkania rozgrywane są poprzez mecz towarzyski.

4. Mecze rozgrywane są oficjalnymi drużynami klubowymi oraz reprezentacjami.

5. W trakcie turnieju można grać tylko jedną drużyną.

6. Przed rozpoczęciem meczu każdy uczestnik ma 120 sekund na dokonanie zmian w swoim zespole.

7. W trakcie rozgrywania meczu każdy zawodnik ma 60 sekund na dokonanie zmian w swoim zespole.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów w II etapie, osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

 

Ustawienia gry

1. Ustawienia gry będą identyczne na każdym stanowisku.

– Długość połowy: 6 minut
– Poziom trudności: Legendarny
– Szybkość gry: Normalna
– Kontuzje: Wył.
– Spalone: Wł.
– Kartki: Wł.
– Zagrania ręką: Wył
– Liczba zmian: 3
– Sterowanie: Dowolne
– Kamera: Telewizyjna

2. Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona

 

Działania zabronione i kary

1. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:

– celowe wyłączenie konsoli lub telewizora;
– niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi;
– celowe włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala mające na celu utrudnienie przeprowadzenia akcji;
– gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku;
– oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu;

2. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z turnieju.

3. Podczas rozgrywek Turnieju Organizator może określić inne działania określające niesportową grę.

4. Celem Organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Mają na uwadze ułomność przepisów prawnych i ich częste niedostosowanie do realiów postanawia się, że ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.

5. Rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju pokrywa uczestnik, który zawinił.

 

Nagrody

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w Finałach Organizator przewidział pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.

 

Postanowienia końcowe

Organizatorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju.

 

Załącznik 1 (KARTA ZGŁOSZENIA)

Załącznik 2 (ZGODA RODZICA OPIEKUNA)