Regulamin rozgrywek

REGULAMIN
LIGI BOCIANA

Organizowanej przez Stowarzyszenie BOCIAN KRiS

1. Rozgrywki odbywają się w oparciu o uproszczone przepisy gry w piłkę nożną.
2. Rozgrywki będą przeprowadzone w dwóch grupach A i B.
3. W każdej z grup może być maksymalnie 8 drużyn.
4. Rozgrywki będą przeprowadzone w dwóch etapach:
a. I etap – rozgrywki grupowe, systemem „każdy z każdym”.
b. II etap – runda finałowa
5. Z każdej grupy 4 najlepsze zespoły awansują do II etapu i rozegrają mecze z drużynami,
z którymi do tej pory nie grały o mistrzostwo Ligi Bociana
6. W II etapie rozgrywek uwzględniane będą wyłącznie wyniki meczów z drużynami,
które również uzyskały awans.
7. Poszczególne kolejki rozegrane zostaną zgodnie z harmonogramem Ligi Bociana.
(załącznik 1)
8. Rozstawienie drużyn w II etapie rozgrywek odbędzie się zgodnie terminarzem.
9. Każdy zespół powinien posiadać komplet strojów sportowych z widocznymi numerami
zawodników. Kapitan zespołu reprezentuje drużynę wobec sędziego, natomiast
Kierownik drużyny wobec organizatorów. W przypadku nie spełnienia warunku
posiadania strojów, organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia znaczników
piłkarskich (dwóch różnych kompletów).
10. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszenia – oświadczenia, że nie
ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w Lidze Bociana. (załącznik 2)
11. Każdy zawodnik niepełnoletni jest zobowiązany do dostarczenia zgody
rodzica/opiekuna zezwalającej na udział w lidze. (załącznik 3)
12. Kierownik drużyny ma obowiązek dostarczyć organizatorom wymagane dokumenty
oraz imienny wykaz zawodników zgodny z numerami na koszulkach.
13. Każdy zawodnik gra na swoją odpowiedzialność.
14. W trakcie trwania ligi można dodatkowo zgłaszać zawodników (dodatkowa opłata na
rzecz Stowarzyszenia BOCIAN KRiS).
15. Drużyna, która zachce przełożyć mecz musi to zrobić w terminie 7 dni z
wyprzedzeniem, w innym wypadku mecz kończy się walkowerem.
16. W przypadku walkoweru mecz kończy się wynikiem 10:0.
17. Spotkania trwają 2×20 minut z przerwą 5min.
18. Drużyna może liczyć maksymalnie 15 zawodników. Jednocześnie na boisku przebywa
7 zawodników (6 w polu gry + bramkarz).
19. Jeden zawodnik może występować w trakcie trwania ligi maksymalnie w dwóch
zespołach.
20. Zawodnik nie może występować przeciwko swojej drużynie.
21. Obowiązują wymiany powrotne (w strefie zmian).
22. Bramkarz może zamienić się funkcją z zawodnikiem z pola gry.
23. Jeżeli w wyniku wykluczenia zawodników drużyna liczy mniej niż 4 zawodników gra
zostaje zakończona.
24. Wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi.
25. Rzut wolny wykonuje się z miejsca przewinienia.
26. Zawodnik zostaje napomniany i otrzymuje żółtą kartkę (wykluczenie na 2min.) jeżeli:
a. jest winny niesportowego zachowania,
b. słownie lub gestem demonstruje swoje niezadowolenie,
c. uporczywie narusza przepisy gry,
d. opóźnia wznowienie gry,
e. nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry wrzutem rożnym lub
wrzutem wolnym,
f. wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego.
27. Zawodnik zostaje wykluczony z gry i dostaje czerwoną kartkę jeżeli:
a. gra brutalnie,
b. zachowuje się wybitnie niesportowo,
c. używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,
d. pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie
rozmyślnie zagrywając piłkę ręką,
e. otrzymuje drugie napomnienie (drugą żółtą kartkę w tym samym meczu).
28. Sędzia może ukarać zawodnika za nieprzepisową grę:
a. usunięciem z boiska na 2min. Po otrzymaniu żółtej kartki (po utracie bramki
zawodnik może przystąpić do gry przed upływem końca kary),
b. nałożeniem czerwonej kartki, po otrzymaniu której zawodnik zostaje usunięty z
boiska do końca spotkania (drużyna gra w osłabieniu przez 3 minuty, po tym
czasie może uzupełnić skład, uzupełnienie składu może nastąpić również jeżeli
zespół grający w osłabieniu straci bramkę),
c. drużyna osłabiona brakiem zawodnika po strzeleniu bramki nie wprowadza do
gry zawodnika, na którego została nałożona kara czasowa.
29. Gra zostaje wznowiona, kiedy wszyscy zawodnicy drużyny przeciwnej znajdują się w
odległości 3m od piłki.
30. Piłka wybita poza linię boczną boiska wprowadzana jest do gry wrzutem z autu.
31. Rzut karny strzelamy z linii pola karnego.
32. Punktacja:
a. zwycięstwo – 3 pkt.,
b. remis – 1 pkt,
c. porażka – 0 pkt.
33. O kolejności miejsc w lidze decydują:
a. ilość uzyskanych punktów,
b. mecz bezpośredni,
c. różnica bramek,
d. bramki zdobyte,
e. w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez trzy lub więcej zespołów
będzie miała zastosowanie mała tabela z wynikami bezpośrednich spotkań
między zainteresowanymi zespołami.
34. Nagrody:
a. puchary dla 3 najlepszych drużyn biorących udział w lidze,
b. nagroda dla najskuteczniejszego strzelca ligi,
c. nagroda na najwszechstronniejszego zawodnika,
d. nagroda dla najlepszego bramkarza ligi.
35. Wszystkie mecze zostaną rozegrane na boisku Orlik za budynkiem Gminy w
Brańszczyku
a. w piątki, w godzinach 18:00 – 22:00 (grupa A)
b. w niedziele, w godzinach 16:00 – 20:00 (grupa B)
36. Każda kolejka składa się z 4 meczów, które rozpoczynają się o pełnej godzinie, przerwy
między meczami należy wykorzystać na rozgrzewkę.
37. W trakcie rozgrywania meczu na terenie wygrodzonym siatką mogą przebywać jedynie
zawodnicy drużyn aktualnie grających, sędziowie oraz Organizatorzy.
38. Sprawy bezpieczeństwa: zakazuje się wnoszenia oraz spożywania alkoholu na terenie
obiektu oraz palenia papierosów. W przypadku nieprzestrzegania tego punktu
organizator zastrzega sobie nie wpuszczenie kibiców na teren obiektu w trakcie
rozgrywania meczy.
39. Udział poszczególnych drużyn w rozgrywkach uzależniony jest od wniesienia opłaty
wpisowej w postaci dobrowolnej darowizny na rzecz Stowarzyszenia BOCIAN KRiS.
a. wysokość wpisowego wynosi 500 zł, z czego 100 zł stanowi kaucję zwrotną.
40. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku:
a. niedopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem drużyny i zawodników,
b. oddania meczu walkowerem,
c. rażącego łamania regulaminu rozgrywek.
41. W trakcie trwania ligi Organizator dopuszcza wykonywanie czynności
administracyjnych na rzecz drużyn, w postaci:
a. wpisania zawodnika po pierwszym meczu danej drużyny,
b. wpisania zawodnika grającego w innej drużynie,
c. wymiany zawodnika.
42. Czynności administracyjne wykonywane są niezwłocznie po dokonaniu przez
zainteresowaną drużynę darowizny w postaci 20 złotych na rzecz Stowarzyszenia.
43. W trakcie trwania ligi na rzecz jednej drużyny można wykonać maksymalnie 3
czynności administracyjne.
44. Drużyny, które zajmą miejsca 1-10 w kolejnej edycji Ligi Bociana grają w I lidze.
45. Drużyny, które zajmą miejsca 11-16 w kolejnej edycji Ligi Bociana grają w II lidze.
46. Organizatorem ligi jest Stowarzyszenie BOCIAN KRiS.
47. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.