Regulamin rozgrywek

REGULAMIN
LIGI BOCIANA

Organizowanej przez Stowarzyszenie BOCIAN KRiS

 

1. Rozgrywki odbywają się w oparciu o uproszczone przepisy gry w piłkę nożną.
2. Rozgrywki będą przeprowadzone na dwóch poziomach 1 i 2 ligi.
3. Na każdym poziomie rozgrywek może rywalizować maksymalnie 9 drużyn.
4. System spadków i awansów w rozgrywkach.
a. Drużyny, które w 1 lidze w wyniku końcowej klasyfikacji zajmą:
– miejsce 8 – bezpośredni spadek do 2 ligi;
– miejsca 6-7 – gra w barażach o utrzymanie w wyższej klasie rozgrywkowej.
b. Drużyny, które w 2 lidze w wyniku końcowej klasyfikacji zajmą:
– miejsca 1-3 – bezpośredni awans;
– miejsca 4-5 – gra w barażach o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
5. Poszczególne kolejki rozegrane zostaną zgodnie z harmonogramem Ligi Bociana (załącznik 3)
6. Każdy zespół powinien posiadać komplet strojów sportowych z widocznymi numerami zawodników. Kapitan zespołu reprezentuje drużynę wobec sędziego, natomiast Kierownik drużyny wobec organizatorów. W przypadku nie spełnienia warunku posiadania strojów, organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia znaczników piłkarskich (dwóch różnych kompletów).
7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszenia – oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w Lidze Bociana. (załącznik 1)
8. Każdy zawodnik niepełnoletni jest zobowiązany do dostarczenia zgody rodzica/opiekuna zezwalającej na udział w lidze. (załącznik 2)
9. Kierownik drużyny ma obowiązek dostarczyć organizatorom wymagane dokumenty oraz imienny wykaz zawodników zgodny z numerami na koszulkach.
10. Każdy zawodnik gra na swoją odpowiedzialność.
11. W trakcie trwania ligi można dodatkowo zgłaszać zawodników (dodatkowa opłata na rzecz Stowarzyszenia BOCIAN KRiS).
12. Drużyna, która zachce przełożyć mecz musi to zrobić w terminie 7 dni z wyprzedzeniem, w innym wypadku mecz kończy się walkowerem.
13. W przypadku walkoweru mecz kończy się wynikiem 10:0.
14. W przypadku zakończenia meczu barażowego remisem o zwycięstwie decydują rzuty karne.
15. Spotkania trwają 2×20 minut z przerwą 5min.
16. Drużyna może liczyć maksymalnie 15 zawodników. Jednocześnie na boisku przebywa 7 zawodników (6 w polu gry + bramkarz).
17. Każdy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie na poszczególnym poziomie rozgrywek.
18. Zawodnik nie może występować przeciwko swojej drużynie.
19. Obowiązują wymiany powrotne (w strefie zmian).
20. Bramkarz może zamienić się funkcją z zawodnikiem z pola gry.
21. Jeżeli w wyniku wykluczenia zawodników drużyna liczy mniej niż 4 zawodników gra zostaje zakończona.
22. Wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi.
23. Rzut wolny wykonuje się z miejsca przewinienia.
24. Zawodnik zostaje napomniany i otrzymuje żółtą kartkę (wykluczenie na 2min.) jeżeli:
a. jest winny niesportowego zachowania,
b. słownie lub gestem demonstruje swoje niezadowolenie,
c. uporczywie narusza przepisy gry,
d. opóźnia wznowienie gry,
e. nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry wrzutem rożnym lub wrzutem wolnym,
f. wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego.
25. Zawodnik zostaje wykluczony z gry i dostaje czerwoną kartkę jeżeli:
a. gra brutalnie,
b. zachowuje się wybitnie niesportowo,
c. używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,
d. pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką,
e. otrzymuje drugie napomnienie (drugą żółtą kartkę w tym samym meczu).
26. Sędzia może ukarać zawodnika za nieprzepisową grę:
a. usunięciem z boiska na 2min. Po otrzymaniu żółtej kartki (po utracie bramki zawodnik może przystąpić do gry przed upływem końca kary),
b. nałożeniem czerwonej kartki, po otrzymaniu której zawodnik zostaje usunięty z boiska do końca spotkania (drużyna gra w osłabieniu przez 3 minuty, po tym czasie może uzupełnić skład, uzupełnienie składu może nastąpić również jeżeli zespół grający w osłabieniu straci bramkę),
c. drużyna osłabiona brakiem zawodnika po strzeleniu bramki nie wprowadza do gry zawodnika, na którego została nałożona kara czasowa.
27. Gra zostaje wznowiona, kiedy wszyscy zawodnicy drużyny przeciwnej znajdują się w odległości 3m od piłki.
28. Piłka wybita poza linię boczną boiska wprowadzana jest do gry wrzutem z autu.
29. Piłkę wybitą poza ogrodzenie boiska przynosi organizatorom zawodnik lub inna osoba wyznaczona przez drużynę, która dokonała wybicia.
30. Rzut karny strzelamy z linii pola karnego.
31. Punktacja:
a. zwycięstwo – 3 pkt.,
b.remis – 1 pkt,
c. porażka – 0 pkt.
32. O kolejności miejsc w lidze decydują:
a. ilość uzyskanych punktów,
b. mecz bezpośredni,
c. różnica bramek,
d. bramki zdobyte,
e. w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez trzy lub więcej zespołów będzie miała zastosowanie mała tabela z wynikami bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami.
33. Nagrody:
a. puchary dla 3 najlepszych drużyn biorących udział w poszczególnej lidze,
b. nagrody dla najskuteczniejszych strzelców 1 i 2 ligi,
c. nagrody na najwszechstronniejszych zawodników 1 i 2 ligi,
d. nagrody dla najlepszych bramkarzy 1 i 2 ligi.
34. Wszystkie mecze zostaną rozegrane na boisku Orlik za budynkiem Gminy w Brańszczyku
a. w piątki, w godzinach 18:00 – 22:00 (2 liga)
b. w niedziele, w godzinach 16:00 – 20:00 (1 liga)
35. Każda kolejka składa się z 4 meczów, które rozpoczynają się o pełnej godzinie, przerwy między meczami należy wykorzystać na rozgrzewkę.
36. W trakcie rozgrywania meczu na terenie wygrodzonym siatką mogą przebywać jedynie zawodnicy drużyn aktualnie grających, sędziowie oraz Organizatorzy.
37. Sprawy bezpieczeństwa: zakazuje się wnoszenia oraz spożywania alkoholu na terenie obiektu oraz palenia papierosów. W przypadku nieprzestrzegania tego punktu organizator zastrzega sobie nie wpuszczenie kibiców na teren obiektu w trakcie rozgrywania meczy.
38. Udział poszczególnych drużyn w rozgrywkach uzależniony jest od wniesienia opłaty wpisowej w postaci dobrowolnej darowizny na rzecz Stowarzyszenia BOCIAN KRiS. Wysokość wpisowego wynosi 500 zł, z czego 100 zł stanowi kaucję zwrotną.
39. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku:
a. niedopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem drużyny i zawodników,
b. oddania meczu walkowerem,
c. rażącego łamania regulaminu rozgrywek.
40. W trakcie trwania ligi Organizator dopuszcza wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz drużyn, w postaci:
a. wpisania zawodnika po pierwszym meczu danej drużyny,
b. wymiany zawodnika.
41. Czynności administracyjne wykonywane są niezwłocznie po dokonaniu przez zainteresowaną drużynę darowizny w postaci 30 złotych na rzecz Stowarzyszenia.
42. W trakcie trwania ligi na rzecz jednej drużyny można wykonać maksymalnie 3 czynności administracyjne.
43. Organizatorem Ligi Bociana jest Stowarzyszenie BOCIAN KRiS.